Basechat - udviklet til rådgivning

Basechat er en chat løsning, som er målrettet rådgivning af børn, unge og voksne.

Løsningen adskiller sig ved at have et chatvindue af høj kvalitet, og ved at være mere fleksibel. Med Basechat får I en afprøvet og stabil løsning, som dækker jeres indviduelle behov for udseende og funktion.
Fri website integration - jeres indgang

Basechat integrerer visuelt og funktionsmæssigt frit med websitet.

På websitet vises, om rådgivningen er åben, lukket eller optaget. Denne information opdateres løbende. Dagens åbningstider og andre informationer kan også vises.
Kø system

Basechat har et unikt kø-system, som er målrettet rådgivning.

Køens funktioner giver jeres brugere mulighed for at benytte ventetiden bedst muligt, samtidig med at I vil opleve at gennemføre flere rådgivninger.
Godt til kunderelationer

Hvis virksomheden har behov for kø og en bedre integration med eksisterende systemer, er Basechat i mange tilfælde den bedste løsning. Kontakt os for mere information
Evaluering og statistik

Basechat kan indsamle data til brug for evaluering hos både brugere og rådgivere.

Der kan vises spørgeskema til brugeren forud for samtalen. Rådgiveren kan udfylde et evalueringskema, og der er mulighed for at videresende brugere til et evalueringsskema efter afsluttet chat.

Videosamtale
Basechat kan benyttes til videosamtale. Videosamtale er webbaseret og har en høj billed- og lydkvalitet.

Kontakt os for mere info.
Sikkerhed
Basechat har et højt sikkerhedsniveau og giver ikke mulighed for at identificere brugere.


Mere om sikkerhed

Fuld support
Basechat er en fuldt supporteret og vedligeholdt løsning, som kan benyttes uden behov for interne it-ressourcer.

Læs om support